About image1
Cafebar Certifiering

Tillsammans för en hållbar
utveckling genom
certifiering!

Vad betyder egentligen alla märkningar som finns?

För att säkerställa en hållbar framtid för våra odlare och vår planet arbetar vi främst med fyra stycken certifieringar. Här berättar vi lite mer om vad de märkningarna betyder. Hjälp oss göra världen till en lite bättre plats.

Vi arbetar långsiktigt och konsekvent med hur vi kan utveckla våra- och våra leverantörers hållbarhetsrutiner.

Du kan läsa mer om vårt gedigna arbete med dessa och certifieringar i vår hållbarhetsbroschyr som du hittar som pdf här!

Vårt hållbarhetsarbete är av högsta vikt för oss och
angeläget för många av våra kunder.

Vi arbetar därför kontinuerligt med att säkerställa kvalitet, miljöhänsyn
och schyssta arbetsförhållanden hos våra leverantörer.

Läs gärna mer om vårt arbete här.

Hallbarhet PDF
Fairtrade Logo

Fairtrade

fairtradeär en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, barnarbete och diskriminering motverkas, demokratin och organisationsrätten främjas samt miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.

Veta mer

UTZ

är en standard och etisk märkning som startades på initiativ av Ahold och kaffeodlare i Guatemala. UTZ jobbar mycket med kunskapshöjning till certifierade kakao-, kaffe- och teodlare.

UTZ ställer krav på såväl sociala aspekter som miljön och matsäkerhet. Via förpackningens bäst-före-datum kan råvaran spåras till odlarna. UTZ garanterar att kaffet produceras på ett, ur miljösynpunkt, ansvarsfullt sätt, och att produktionen präglas av rimliga villkor.

Veta mer

EU-lövet

är EU:s märkning av ekologiska produkter.

Kemiska bekämpningsmedel och genmodifierade organismer får inte
användas.
KRAV-märkningen och den EU-ekologiska märkningens
miljökrav bygger på samma EU direktiv om ekologiskt jordbruk.
Märkning är obligatorisk från 1 juli 2010 på alla färdigförpackade
ekologiska varor som tillverkas inom EU och som uppfyller märkningskraven.

Märkningen visar bland annat att 95 procent av produktens ingredienser
är ekologiskt certifierade.

Veta mer

Rainforest Alliance

är en internationell naturskyddsorganisation som arbetar för att bevara
den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter
genom att förändra metoder för markanvändning, affärsmetoder
och konsumentbeteenden.

Rainforest Alliance-sigillet är en internationellt
välkänd symbol för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet som
hjälper både företag och konsumenter att bidra till att skapa ljusare
framtid för oss alla. Reglerna tas fram i samarbete med lokala
naturskyddsorganisationer.

Veta mer

Nöjda kunder och hög kompetens
ger glädje!

Vi sätter smak och njutning först

Kaffe har varit vår passion sedan vi startade 1987. Vi sätter smak och njutning först och strävar hela tiden mot den ultimata kaffeupplevelsen.
preloader